Důvodů pro vysokou atraktivitu 7. července 2007 pro uzavření manželství bylo několik. Jednoznačně jim však vévodilo datum samotné obsahující tři sedmičky, považované v našem kulturním prostředí za šťastné číslo.

Díky šťastné shodě vyšlo šťastné datum sobotu, která je v České republice zdaleka nejvyhledávanějším dnem týdne pro svatby. V letech 2000 až 2006 bylo 72 procent všech sňatků uzavřeno v sobotu, dalších 21 procent připadlo na pátek a pouze 7 procent na ostatní dny. Sobota je také často tím dnem v týdnu, kdy matriky uzavírají sňatky bez nároku na poplatek.

Dalším důvodem je také to, že šlo o červenec, který patří do nejoblíbenějšího období pro svatby. V letech 2000 až 2006 se 56 procent sňatků uzavíralo v letních měsících červen až září.

Sňatky ze 7. července se mírně lišily od průměrného letošního sňatku. Podíl oboustranně prvních manželství byl nepatrně vyšší než normálně (66 procent ve srovnání s 63 procenty) a průměrný věk snoubenců byl téměř o rok nižší (u nevěst 29,9 ve srovnání s 30,7 roku; u ženichů 32,8 vs. 33,7); 7. červenec tedy přitahoval relativně mladší snoubence.