Přestože se to tak může na první pohled zdát, nejde v žádném případě jen o legrácku místního "Spolku archaických nadšenců", která je iniciátorem celé akce.

Miniželeznice bude připomínkou a pomníkem nerealizované trati spojující Poličku a Litomyšl, o níž se uvažovalo už od r. 1857.

V roce 1910 vznikl kompletně zpracovaný projekt, který je uložen v archivu v Litomyšli a to se všemi detaily včetně seznamu vlastníků pozemků, které bude třeba odkoupit. K tomu už však nikdy nedošlo, jelikož přišla I. světová válka, po níž se o železnici opět uvažovalo, ale realizaci zabránila II. světová válka.