"Hrozí potenciální krize," tvrdí Mikko Takala, zakládající člen klubu fanoušků lochneské příšery. Představitelé skotského sektoru turistiky dosud situaci nekomentovali.

Jezero Loch Ness, největší a nejhlubší ve Velké Británii, je obklopeno mýty a záhadami. Se svými 230 metry hloubky je jezero hlubší než Severní moře. Příšeru něžně nazývanou Nessie údajně pozorovalo více než 4000 lidí, počínaje chirurgem, který ve 30. letech minulého století zachytil kamerou cosi, co mnozí za nestvůru považovali.

Lochneska od té doby přinášela značný zisk z turistiky, odhadovaný na šest milionů liber ročně (asi 250 milionů Kč), uvedly The Times.

Někteří spekulovali o tom, zda nejde o zcela neznámý živočišný druh, například o jesetera, přestože ti se ve skotských vodách léta nevyskytují, nebo dokonce o posledního přežívajícího dinosaura.

Je s podivem, že právě v době digitálních a webových kamer či videa počet záznamů s lochnesskou příšerou strmě klesá.

Biolog Adrian Shine, který už 20 let kolem jezerní příšery Nessie bádá, soudí, že tento trend ukazuje, jak se svět stále skeptičtějším. "Myslím, že žijeme v mnohem pragmatičtějším věku a že si lidé začínají být stále více vědomi tohoto druhu iluzí, které mohou kolem vod panovat," uvedl.