V jihoafrickém listu Beeld se ospravedlňovala tím, že jednala v sebeobraně. "Když se ke mně pštros blížil, křičela jsem na něj 'já tě zabiju', ale nebylo to nic platné." Majitel farmy při pohledu na mrtvého ptáka zesmutněl. "Něco podobného jsem ještě nezažil," kroutil hlavou. Pštros africký (Struthio camellus) je největší žijící pták, který se vyskytuje ve stepích a savanách Afriky jižně od Sahary. Živí se převážně vegetariánsky. Tento ohrožený druh přežívá hlavně díky péči v chovných stanicích. Pštrosi se ovšem chovají také pro maso, v poslední době i v České republice.