Výsledek pracovního úsilí jeskyňářů i odborníků na specializované práce ve výškách a podzemních prostorech pak musí prověřit báňský úřad, který rozhodne o možnosti návštěvnického provozu další mikulovské atrakce.

Na dokončení na prohlídkové trase ještě čeká část Propástka a nástupní prostory do jeskyně. Hlavní úkol je už ale z velké části splněn. Do podzemí je přivedena elektřina, která napájí požadované osvětlení cest. Zbývá nainstalovat jen poslední metry schodišť a dokončit úpravu návštěvnických stezek.

Jeskyňáři Turold stále prozkoumávají

Kromě práce na zpřístupnění podzemí veřejnosti jeskyňáři stačí ještě pokračovat v průzkumu neznámých částí kopce Turold. Letos přidali ke známým chodbám v Liščí díře dalších 470 metrů. Celkem v této části Turoldu již probádali prostory o celkové délce více než osm set metrů. "Našli jsme tam i dosud největší podzemní sál s krápníkovou výzdobou. Jeho rozměry jsou v nejširších místech až pětadvacet metrů při celkové délce sálu čtyřicet metrů," řekl Rakušan. Strop dómu je v nejvyšší části až osm metrů nad dnem prostor.

"Škoda jen, že celá Liščí díra i se sálem je za tektonickým zlomem. Její spojení s chystanou trasou není možné bez odstřelu skály. Ale o tom zatím ani neuvažujeme," dodal jeskyňář. Objevy z posledních dvou let, které známou část podzemí zvýšily na více než dva kilometry chodeb, potvrdily původní domněnku.

Turistům bude zpřístupněno 300 m trasy

Už řadu let Rakušan a jeho kolegové tvrdili, že také za tektonickým zlomem jsou další jeskyně. Podzemní prostory v útrobách kopce Turold jsou již jen pozůstatkem původního jeskynního systému. Ten byl devastován při těžbě vápence v první polovině minulého století. Přesto se mikulovským speleologům podařilo prozkoumat velkou část podzemí.

Známé jeskyně jsou namačkány na relativně malé ploše, ale v několika podlažích nad sebou. Turistům bude přístupná trasa o celkové délce tří set metrů. Přístupná bude pouze od jara do podzimu. Turold je totiž zimovištěm přísně chráněných druhů netopýrů a v době jejich zimování je vstup do podzemí všem přísně zakázán.