Drobný hmyz zlikvidovala odborná firma.V pátek to uvedla pracovnice pošty. "Museli jsme dávat pozor kam šlápnout, byli úplně všude," řekla. Zásilka odešla z lázní Mšené a její adresát je z Polska. Dobírku si nechal poslat na harrachovskou poštu, kde si ji vyzvedne.

První odvážní cvrčci unikli hned v poštovním voze, pošťáci tomu ale nevěnovali pozornost. Další počkali s hromadným útěkem až na noc, asi aby měli klid. Ráno už se tvářili, že je úřad jejich.

Přestože na poště nepracují jen ženy, na nepříjemný hmyz si nikdo netroufl. Všichni se štítili, a tak nezbylo, než povolat deratizátora. Z balíků naštěstí neuniklo celé listovní tajemství.

Pošťáci krabice přelepili a chodí je nyní pravidelně kontrolovat, jestli se cvrčci znovu neprokousali. Přitom se modlí, aby si adresát zásilku vyzvedl dříve než za dva týdny, po které jim ukládají předpisy je skladovat.