K "honu na čarodějnice", jemuž je populární herec vystaven, se připojila i evangelická církev. Její expert na sekty Thomas Gandow v této souvislosti uvedl, že scientologové představují totalitářskou organizaci a Tom Cruise v ní zastává stejnou funkci, jakou vykonával v nacistické říši ministr propagandy Joseph Goebbels.

Podle něj má film plnit stejnou propagandistickou funkci jako pro Hitlerovy spřežence berlínská olympiáda z roku 1936.