Žena lidem, kteří ji našli, řekla, že ji na skládku vzdálenou několik kilometrů od domova vyvezli její příbuzní. "Až přijdeme na to, kdo to byl, zahájíme patřičné právní kroky," řekla státní ministryně sociálních věcí. Podle ní žena, jež je částečně hluchá, tři dny nejedla.

"Zaslechli jsme od skládky nářek, šli jsme se tam podívat a k našemu šoku jsme objevili seschlou paní ležící v tom svinstvu," řekla žena, která společně s manželem stařenku objevila. Manželé vzali ženu k sobě domů, kde ji nasytili a následně předali charitě.

"Zhroutila se, když nám povídala, jak ji vnuci naložili na vozík, který používali na převoz krmiva pro dobytek. Nebyl v ní žádný vztek, jen lítost. Vyprávěla, že to byla její dcera, kdo vnukům nařídil, ať ji vyvezou někam daleko, odkud by už nenašla cestu zpět," doplnila svědkyně.