"Toulají se po intergalaktických drahách jako věční poutníci," řekl při přednášce o výsledcích pozorování svého týmu na valném shromáždění Mezinárodní astronomické unie v australském Sydney.

Vše odhalily teleskopy

Astronomie už dávno pracuje s tezí, že v okolí galaxií musí být "volná" hvězdná hmota. Objev celých skupin hotových "tuláckých hvězd" bez gravitační návaznosti na galaxie je ale pro experty překvapením. Díky obřímu teleskopu o průměru deseti metrů na havajské horské observatoři Mauna Kea, jež pracoval ve spojení s Hubbleovým teleskopem na oběžné dráze, objevili vědci jen v oblasti Mléčné dráhy - tedy naší galaxie - na 150 těchto kosmických objektů. Teleskopy však pracovaly na hranici svých možností, uvedli astronomové.

Tuláků jsou milióny

Toulavé hvězdokupy jsou prakticky stejné s těmi, které známe z "vnitřku" galaxií. Mohou obsahovat až milión hvězd. Zbytky přitažlivosti, které na tuláky působily při úniku z mateřské galaxie či při blízkém průletu kolem některé další, však ovlivnily jejich tvar i hustotu. Tato pozorování zpětně potvrzují teorii, že gravitace může "roztrhnout" i celou galaxii. Samotné tulácké hvězdokupy tak mohou být posledními zbytky rozpadlé dávné galaxie.