"Internet v takových případech přejímá roli právního zástupce. Je proto oprávněn formálně dohlížet na nabídku k sňatku i k jejímu přijetí. Nadále však platí tradiční pravidlo, že u toho musí mít jak nevěsta, tak ženich dva svědky," oznámil zástupce kleriků školy Deoband a dodal, že o problému se v posledních dvou letech mezi náboženskými představiteli hojně debatovalo.

V roce 2005 se v severoindickém městě Lucknow posadila 26letá Shabnam před internetovou kameru, aby svému ženichovi Abdulu Kalamovi v saúdskoarabské Mekce pověděla třikrát "přijímám", jak to vyžaduje islámské právo. Přes 40 jejích příbuzných se mezitím tlačilo před místní internetovou kavárnou. "Svatbu jsme dohodli my, má sestra se s Kalamem nikdy neviděla," řekl bratr nevěsty.

Škola Deoband má velký vliv mezi muslimy v regionu jižní Asie. Je pověstná svým tvrdým přístupem k ženským právům. Na počátku července vydala výnos, podle něhož by se mladé muslimky neměly vzdělávat ve školách a akademiích. Také výnos z roku 2005 vyvolal vlnu protestů ze stran organizací za práva žen. Stanovoval totiž, že žena, která byla údajně znásilněna svým tchánem, nemůže zůstávat u manžela.