"Nejsilnější koncentraci kokainu jsme naměřili v okolí univerzity La Sapienza," uvedl jeden z expertů. Činila 0,1 nanogramu na kubický metr. Tedy byla jen pětkrát nižší, než je přípustná zákonná norma pro jedovaté substance.

Důvod, proč se drogy dostávají do vzduchu, se zatím nepodařilo přesně stanovit. Podle jedné z možných teorií si konzumenti připravují dávky na zpětných zrcátcích motocyklů a z nich šňupají takzvaný sníh.

Podivné zjištění italských expertů koresponduje s tím, co zjistili počátkem tohoto roku irští vědci z Dublin City University. Ti byli zděšeni odhalením, že všechny náhodně vybrané eurobankovky z místních peněžních ústavů byly kontaminovány kokainem. Každá bankovka musela projít rukama někoho, kdo se dostal do styku s touto tvrdou drogou.