"Příčinou úspěšné expanze sýkor do měst je zřejmě schopnost jejich samečků přizpůsobit frekvenci a výšku tónů jejich svatebních zpěvů, kterými lákají samičky, hlučnému prostředí velkoměst," uvedl Hans Slabbekoorn.

"Jiné druhy, které to nedokázaly, z center měst mizí," dodal. Vedle sýkor se jako přizpůsobiví ukázali i kosi, zatímco vlaštovky se ve městech udržet nedokázaly. Tým po několik sezón opakovaně nahrával a analyzoval zpěv tří desítek samečků sýkor v ulicích Leydenu. "Jde o další důkaz, že automobilismus působí na přírodu vedle výfukových zplodin také hlukem a trvalým osvětlením, které z jinak vhodného prostředí dělá neobyvatelnou zónu," vysvětlil mluvčí britské Královské společnosti na ochranu ptactva Andre Farrar.

Nature nedávno připomněl, že Česko bylo prvním státem na světě, který v souvislosti s tzv. světelným smogem přijal zákonné opatření. Jejho cílem je mimo jiné omezit neúčelné noční "svícení na bříška ptáků" a zlepšit podmínky pro astronomická pozorování.