V dopise z roku 1704 se anglický fyzik, astronom, teolog a alchymista věnoval výpočtu, který založil na fragmentu bible z Danielovy knihy. Dospěl k tomu, že mezi obnovením svaté říše římské Karlem Velikým v roce 800 a koncem světa má uplynout 1260 let.

Rukopisy jsou vystaveny pro veřejnost poprvé od roku 1969 v rámci výstavy nazvané Newtonova tajemství. Univerzitní knihovna vlastní díky velkorysosti jistého sběratele řadu rukopisů tohoto vědce, který žil v letech 1642 až 1727 a byl znám hlavně svými objevy týkajícími se zemské gravitace.