Ctihodní soudci tak zrušili rozhodnutí soudu nižší instance, jenž muži právo na rozvod odmítl přiznat. Indický tisk informoval, že manžel žádal o rozvod na základě utrpěné krutosti, která je v hinduistickém právu jedním z přípustných důvodů pro rozdělení manželské dvojice.

Soudci konstatovali, že dvojici už nebylo pomoci a že manžel si vytrpěl "velká psychická muka".