Podobné nálezy jsou na Moravě doposud známy pouze z Nákla u Olomouce, další jejich obdoba je ve střední Evropě zachycena v Polsku.

"V sousedství několika set metrů jsme již několikrát výzkum prováděli, objev dávného sídliště v těchto místech je stejně překvapivý, jako samotné bronzové předměty. Nepředpokládal jsem, že bych v životě něco podobného mohl při výzkumu najít," svěřil se vedoucí prostějovských archeologů Miroslav Šmíd.

V blízkosti šálků a misek objevili archeologové i železné rožně na pečení, které se sem podle nich dostaly po jantarové cestě od severní Itálie směrem k Baltu výměnným obchodem. Uložení všech předmětů naznačuje rituální obřad spojený s odevzdáváním obětí.

V lokalitě dostavované průmyslové zóny u Kralického háje u Prostějova odhalili po skrývce zeminy archeologové rovněž sídliště kultury s lineární keramikou, které obývali nejstarší zemědělci na Moravě asi šest tisíc let před naším letopočtem. "Nikdo nepředpokládal, že by se zde dalo něco najít. Přitom podle hojných nálezů muselo jít o bohaté sídliště našich předků," doplnil Miroslav Šmíd.