Zatímco u Britů si Francouzi kvůli své vášni v pojídání obojživelníků získali přezdívku "žáby", zvyk konzumovat tyto živočichy si osvojili masově také původní obyvatelé dnešního Česka. A to již před pěti tisícovkami let.

Dokazují to archeologické průzkumy z oblastí na východ od Prahy. Ty odkryly pozůstatky tehdejšího menu, v němž byly masově zastoupeny stehenní kosti žab. Naprostá většina z devíti set nalezených kůstek byla identifikována jako součást zadních končetin. Na nich je nejvíce masa, takže lze snadno odvodit, že původní obyvatelé Čech zřejmě často a rádi pojídali žabí stehýnka.

Dosud archeologové kosti žab nalézali spíše ve Francii. Kostry obojživelníků jsou velmi křehké a jemné, a proto se snadno zničí. Žáby tedy možná patřily na jídelní lístek i dalších evropských národů, přestože se jejich ostatky ve vykopávkách nenašly.

Žáby patřily do jídelníčku starých obyvatel Čech především na jaře, právě tehdy jich mnoho migrovalo k vodním zdrojům. Tam byly loveny a konzumovány přímo u ohniště.