Mezi historické skvosty, které se váží k vzniku chrámu Svatých Petra a Pavla v Karlových Varech a jeho vysvěcení v červnu roku 1897, patří bezesporu ručně psaný telegram cara Alexandra II. "Jde o jeho pozdrav k 200. výročí narození cara Petra I Velikého. Vidíte, je podepsaný pouze Alexandr. Víc nebylo třeba. Každý věděl, kdo telegram psal," usmívá se Nikolaj Liščenjuk.

Mezi nalezenými dokumenty, které byly ve skrýši v knihovně zakryty časopisy a novinami s fotografiemi Stalina a Chruščeva, jsou třeba takové zvláštnosti jako je účet z obchodu, kde byly nakupovány věci pro kostel z roku 1863, povolení k vysvěcení nebo i jídelní lístek z oslav 200. výročí narození Petra I. z roku 1872, či kupní smlouva na pozemek, na němž chrám stojí, z roku 1893.

Vybavení zaslala carova teta

Historie pravoslavného kostela v Karlových Varech, prvního pravoslavného chrámu na území tehdejšího Rakouska-Uherska, je svázána s carským dvorem. Ikonostas a plné vybavení svatyně poslala ze Sankt-Petěrburgu teta cara Alexandra II. Jelena Pavlovna. Nikolaj Liščenjuk ukázal i dvě vzácné a mimořádně krásné zlaté ikony, věnované kostelu carem Mikulášem II., které jsou jinak bezpečně uloženy v chrámovém trezoru.

Samotná stavba kostela byla realizována díky finančním darům a dobrovolných příspěvků soukromých osob. Jak o tom svědčí jeden z nalezených dokumentů Seznam dárců, podle něhož lidé věnovali na výstavbu chrámu od 1 200 rublů až po jeden rubl...

"Chci o nalezených dokumentech vydat knihu. Mám jich k dispozici dalších 5 centimetrů. Ty už ale pocházejí hlavně od potomků rodin první vlny ruské emigrace po roce 1917," prozrazuje duchovní Nikolaj Liščenjuk. Kostel měl sloužit k provádění pravoslavných bohoslužeb určených ruským občanům, kteří přijížděli do Karlových Varů na léčení. Tak je tomu ostatně i dnes.

Pravoslavná obec zde vznikla v roce 1948. Od roku 1979 zde sídlí hlavní představitel Ruské Pravoslavné Církve při Pravoslavné Církvi Českých zemí a Slovenska. Pravoslavný chrám v Karlových Varech chystá ve dnech 16. až 17. června oslavu 110. výročí svého vzniku. Kromě vzácných dokumentů o své historii představí chrám i své nové zvony. Je jich osm a dohromady váží 550 kg, nejtěžší 225 kg. Odlity byly v ruské Jaroslavli.