Nutí řidiče otevřít okénko a vystoupit z vozu. Slon pak šátrá chobotem po autě a hledá, jestli je tam nějaké jídlo. Když je v autě zelenina nebo banány, prostě je sežere a pak nechá řidiče v klidu odjet.

"Zatím nikomu neublížil," říká místní policista Sirish Mohanty, "tak nezasahujeme. Jen řidičům radíme, aby si s ním moc nezahrávali. Jestli neposlechnou a naštvou ho, mohl by se jim pomstít. Je to starý slon a snaží se přijít k obživě snadněji, to je celé."

Sloni jsou ohrožený a chráněný druh, a to i v Indii, kde žije skoro polovina z celkové populace 60 000 slonů indických. Ochránci přírody ale tvrdí, že jejich počet v posledních letech výrazně klesá kvůli úbytku lesního porostu.