"Přišli za mnou, že ve strouze se to hemží čolky. Co šlo jsem pochytal do rukou, a potom jsem zavolal ekology ze záchranné stanice zvířat," řekl drážní signalista Martin Šafanda, který má stanoviště asi padesát metrů od strouhy. České dráhy vyšly ochráncům přírody vstříc.

"Čolci ve strouze zůstanou po dobu potřebnou pro jejich klidné rozmnožení. Plánované práce odložíme na srpen," potvrdil přednosta správy trati Plzeň Václav Smutný. Podle něho jsou ale úpravy odvodňovacího příkopu nevyhnutelné. "Železniční násep je v tomto frekventovaném úseku podmáčený a hrozí pokles kolejí. Chceme do strouhy položit rouru, kudy bude protékat voda. Tu pak zasypeme kamením," upřesnil Smutný.

Než se ale začne s úpravami, musí České dráhy požádat o výjimku ze zákona o ochraně přírody, neboť narušují biotop zvlášť chráněného živočicha. "Pokud by začaly meliorační práce bez povolení, hrozila by jim vysoká pokuta," uvedl Josef Zollprister z plzeňské pobočky České inspekce životního prostředí, která nad celou záležitostí úředně dohlíží. Podle něho jsou čolci na tento biotop zvyklí a každé jaro se do něho stěhují k rozmnožování.

Čolci se prý vrátí

"Předpokládám, že příští rok sem přilezou znovu. "Dráhy uvažují o tom, že dál od tratě, kde je také vlhko, udělají příhodné místo pro jejich reprodukci," dodal Zollprister.

Podle Karla Makoně z dobrovolného ekologického spolku v Plzni je největším nebezpečím pro čolka obecného mizení stanovišť, na kterých se tento druh může rozmnožovat.

"Jedná se především o meliorační zásahy, kterými jsou likvidovány malé vodní plochy. Nebezpečí představuje také používání chemických přípravků v zemědělství a znečišťování vod. Ochrana čolka obecného musí vycházet především z ochrany jeho biotopů," prohlásil Makoň.