Čtyřnozí obojživelníci si ryby spletli se svými druhy a dokázali je doslova oblepit svými těly. Pohybu neschopní kapři pak pod tlakem jejich těl pomřeli. Rybáři jen se zděšením sledovali, jak jim ropuchy likvidují až čtyřkilové krasavce.

Kapři byli ropušími samci vnímáni jako příslušnice jejich druhu, na jednoho nebohého šupináče se jich dokázalo přilepit až dvanáct.

"Byl to strašný pohled. Z dálky to vypadalo, jako by ty ryby měly na hlavě nějaké houby. Pak jsem ale zjistil, že mají na hlavách ropuchy. K nám do rybníka žáby vždy přicházejí dělat to, co jim přikazuje příroda, ale letos jich tu byly tisíce, skákaly na vše, co se jen pohnulo. Ta stvoření jim ucpala žábry a ústa. Prostě klesli na dno a tam umřeli. Při závodech se tady chytilo až padesát kilogramů kaprů, teď to bude mnohem míň," stěžoval si novinářům z britského listu The Sun porybný Mike Heelis.