Každý, kdo měl zájem, se mohl přihlásit na adrese harry-auf-deutsch.de a dostal k překladu čtyři až pět stránek anglického originálu. Po jejich přeložení dostal jako poděkování hotové dílo dalších asi 300 překladatelů.

Kniha je tak nyní přeložena již celá, ale autoři německého překladu se ji - na rozdíl od českých kolegů - rozhodli volně nezveřejnit, aby neměli potíže s německým držitelem autorských práv na překlad. Nyní pouze o překladu diskutují, vyměňují si zkušenosti a hledají nejvhodnější německé významy pro neologismy, jimiž se dílo Joanne Rowlingové přímo hemží.