Do bran nově vytvořeného města bude vytesán slogan: "Žena nikdy nedělá chyby a muž nikdy nemůže odmítnout její požadavek." Informoval o tom tamější deník.

"Výstavba města zabere přibližně dva roky a z celého místa se stane velmi dobrá destinace pro zábavu a relaxaci," řekl Li Jigang, který se v dané oblasti stará o turistický ruch. V každé skupince návštěvníků, kteří vejdou do města, budou mít ženské členky skupiny rozhodující post. Ony si budou rozhodovat o tom, kam se půjde nakupovat a jakou trasou skupinka půjde.

V těchto dnech se právě připravují městské zákony, které velmi jasně vymezí, za co má být muž potrestán a jak. Neposlušní muži budou trestáni klečením na šikmé dřevěné ploše či mytím nádobí v restauraci.