S podnikem mají smlouvy, podle nichž ze svého příjmu pak platí podniku nájemné za stoly. Mají přesně stanoveno, kdy mají vystoupit - za nedodržení termínu je pak stihnou finanční postihy.

Podle rozhodnutí soudu mají tedy DPH platit přímo tanečnice, ovšem pouze tehdy, pokud si ročně vydělají přinejmenším 60 tisíc liber (zhruba 2,5 miliónu korun), a to je spodní limit pro platbu tohoto druhu daně, jehož těžko dosáhne i ta nejatraktivnější dívka.

Obvyklá suma za tříminutové vystoupení na stole v Británii činí deset liber, pokud děvče tančí polonahé, dvojnásobek, pokud se svlékne úplně.