Tuleni kuželozobí skutečně ze skleníkového efektu těží. Méně dešťů a vyšší teplota atmosféry umožňuje většímu počtu samců nalézt partnerky vhodné ke kopulaci. Samice tak mají širší výběr genetické informace, což může vést k posílení druhu žijícího na skotském pobřeží.

Tito ploutvonožci souloží od října do listopadu, v chladném roce v nepřízni počasí se mohou na kopulaci těšit pouze dominantní samci, kteří si tvoří harémy až o patnácti družkách. Jenže teplejší podzimy posledních let nahrávají také ostatním samcům. Zatímco dříve se samice v chladném počasí tlačily k sobě a udržet harém nebylo těžké, teď se toulají po okolí a stávají se snadnou kořistí slabších samců čekajících na páření.

"Tento výzkum jasně ukazuje, že změna klimatu ohrožující řadu živočišných druhů může jiným pomoci zvýšit genetickou variabilitu. Dává šanci na páření samcům, kteří by v jiných podmínkách nebyli úspěšní," tvrdí doktor Sean Twiss z Durham University.