Na miniaturním hřbitově, je momentálně pouhých sedm hrobů. Poslední pohřeb do země zde byl proveden asi před 15 lety. V poslední době se zde pohřbívá zpopelněním, kdy se zakope do hrobu urna s popelem. Poslední takový obřad se na nejmenším hřbitově konal před dvěma roky.

První písemná zmínka o něm pochází z roku 1885, což je s největší pravděpodobností i rok jeho založení. Zdejší hřbitov, ač je vskutku miniaturní, má veškerá povolení a listiny související s provozováním. Je tedy plně funkční. Používají ho místní evangelíci, jejichž farnost patří pod Horní Vilémovice.