Jeden z chirurgů v klidu operoval slepé střevo, když se na operační sál přiřítil jeho kolega a pronesl jakousi poznámku, která dotyčného lékaře pořádně naštvala.

Anesteziolog, který vše pozoroval, říká, že se chirurgové začali hádat. Pak drzoun chytil operujícího lékaře za ucho a vlepil mu facku a odešel. Napadený ho následoval a strhla se skutečná bitka. Jejím výsledkem jsou modřiny, rozbitý ret, uvolněný zub a naštípnutý prst.

Mezitím, co si páni chirurgové vyřizovali účty, operaci úspěšně dokončil asistující lékař.