Byly to dvě další učitelky a muž přes všechnu lásku k vyvolené váhal. Kývnul, až když ho povzbudili přátelé. Mnozí z nich to totiž považovali za životní příležitost.

Tři učitelky bydlí v pronajatých bytech v témže domě a přejí si pouze to, aby mezi ně manžel spravedlivě rozděloval své příjmy a přízeň. Deník Arab News dotyčnému popřál hodně štěstí.