Producentem podívané, v němž obě ostřílené harcovnice na poli pohlavních aktivit budou deset mladých a v sexu zcela nezkušených mužů uvádět do "Země zaslíbené" je Kevin Blatt, z jehož dílny pochází do osmnácti let nepřístupná videonahrávka One Night in Paris. Té vděčí dědička hiltonovského impéria za značnou část své problematické popularity.

"Nejtěžší ze všeho," přiznal Blatt, "je najít skutečné panice."

V New Yorku a Los Angeles je to podle něj úkol takřka nemožný, nicméně věří, že masivní propagační kampaň přesto přiláká dost zájemců z řad příslušníků tohoto téměř vyhynulého živočišného druhu.