Aukční síň původně počítala s tím, že se tato položka vydraží zhruba za polovinu. Jméno kupce nebylo zveřejněno.

Hnízdo pocházející z období křídy před zhruba 65 milióny let bylo objeveno v roce 1984 v čínské provincii Kuang-tung, odkud se soukromou cestou dostalo na asijský trh. V roce 2003 tato rarita přešla do majetku amerického sběratele, který se postaral o její dokonalé zrestaurování.

V dinosauřím hnízdu je uloženo 22 nevylíhnutých vajec rozmístěných podél kruhového okraje. Embryonální zbytky se podařilo nalézt v 11 vejcích; jedno vejce bylo z lože vyjmuto kvůli vědeckému bádání. Některá vejce jsou natolik dokonale zachovaná, že v nich lze velmi dobře embrya rozeznat.

Zachovalé hnízdo patří mezi unikáty

Podle Geralda Grelleta-Tinnera z vysoké školy v Jižní Dakotě je takové zkamenělé hnízdo skutečný poklad, který může vědcům mnoho říct o tom, jak dinosauři rostli a jak se vyvíjeli.

Velikost hnízda a tvar vajec podle Grelleta-Tinnera naznačují, že šlo velmi pravděpodobně o masožravé oviraptory, nelétající dinosaury podobné ptákům, vyzbrojené mohutným zobanem a vybavené silně vyvinutými zadními běhy. Tuto domněnku ale podle něho nelze potvrdit, dokud se nepodaří provést důkladnou analýzu některého z embryí. Grellet-Tinner také zastává názor, že takovýto nález by měl zůstat v některém muzeu v Číně, kde byl objeven, a nikoli se dostat do soukromých rukou.

Thomas Lindgren, který u Bonhams&Butterfields řídí odbor historie, ale zdůrazňuje, že zkamenělé hnízdo už důkladně prozkoumal syn nynějšího majitele a že o svých poznatcích hodlá příští rok publikovat vědeckou práci.

Kromě dinosauřího hnízda byly při nedělní aukci vydraženy i další unikátní zkameněliny - například ryby kostlína či želvy, které byly objeveny při jiných vykopávkách.