Důvodem není neochota zhruba 2,5 tisíce místních usedlíků vzít na vědomí historickou realitu, ale nedostatek financí na tisk nové informační brožury. Tak to alespoň vysvětlil reportérům zpravodajského kanálu N-TV tamní starosta Gerhard Schiller z pravicové CSU. Nicméně slíbil, že na novém turistickém průvodci se již pracuje.

Prozatím zájemci obdrží k dosavadnímu prospektu alespoň letáček, který je ve stručnosti upozorní na změny, k nimž došlo v Evropě po listopadu 1989.