K tradicím lékařů antické Číny se v roce 1993 vrátil padesátiletý Du Ximin. Ten dokázal pro urinoterapii strhnout další čtyři své spoluobčany. Dnes jich je v malé obci stokrát více a obliba v pití vlastní moči se rozšiřuje. Podle odhadů tuto praktiku pravidelně vykonává až deset milionů Číňanů.

Du Ximin urinoterapii propaguje a dokonce si získal pozornost Čínské centrální televize, která se do obce přijela podívat. Podle propagátora léčebné kúry existuje několik jednoduchých principů. Pít se musí jen malé množství moči, vždy vlastní. Usrkává se pouze horní část tekutiny, kterou dobrovolník napustí do šálku a nechá ustát a vychladnout. Pití vlastní moči by se měli vyhýbat chlapci mladší dvanácti a dívky mladší šestnácti let, jimž hrozí předčasná sexuální vyspělost.