Soutěžním večerem provázel česko-slovenský komentář Dalibora Gondíka a Adély Banášové. Ti si do studia také pozvali několik českých a slovenských celebrit, které soutěžily spolu s lidmi ve studiu a u televizních obrazovek. Ze známých obličejů uspěl nejlépe Milan Markovič, který dosáhl na vědomostní kvocient 127 bodů.

Otázky v televizní soutěži byly rozděleny do částí - literatura, zeměpis, dějepis, přírodní vědy a umění. Soutěžící ve studiu pak odpovídali dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Studium bylo rozděleno do několika sekcí podle povolání soutěžících. Černým koněm soutěže byli policisté, kteří se umístili na druhém místě za jasně triumfujícími učiteli. Maturanti značně propadli a skončili dokonce až za blondýnkami.

Maturanti "propadli"

Společně se soutěží v sále se konala soutěž televizních diváků prostřednictvím textových zpráv a internetu. Diváci odpovídali na stejné dotazy jako soutěžící na místě. Počet správných odpovědí byl pak převeden do kvocientu, který by se dal velmi vzdáleně připodobnit k výsledku testů IQ.

V rámci internetové soutěže zvítězili slovenští občané, kteří získali v přepočtu 104 bodů, Češi pak o čtyři body méně. Nemilým překvapením pak byli maturanti v televizním studiu, kteří téměř v každém soutěžním oboru vymetali ty nejnižší příčky spolu se školníky a řemeslníky.

Celkové výsledky

Internetoví uživatelé Vědomostní kvocient Známka
Češi 100 3
Slováci 104 3

Skupiny ve studiu Vědomostní kvocient Známka
Učitelé 130 1
Policisté 113 2-3
Blondýny 112 2-3
Celebrity 107 3
Maturanti 103 3
Školníci 103 3
Řemeslníci 96 3-4

Pohlaví Vědomostní kvocient Známka
Muži 100 3
Ženy 100 3