Úřad také neuznal "zaručenou metodu stálých cen, díky zaplacení následujícího nákupu", jak to nabízel jiný objevitel. Ani on sám, ani experti patentního úřadu totiž nedokázali vysvětlit, v čem metoda spočívá.

Podobným případem byla nádrž na teplo. Z dost nejasného popisu návrhu vyplynulo, že se jedná o něco podobného věčnému zdroji tepelné energie.

Od začátku roku nahlásili lidé bulharskému patentnímu úřadu 319 vynálezů. Jedním z mála, na něž byl patent vydán, jsou lyže, které umožňují chůzi po vodě díky malým lopatkám.