Hlavní obsah

Přístup imigrantů na trh práce v ČR

Proč si imigranti a imigrantky vybírají Českou republiku ke svému životu a práci? Jaké překážky zdolávají při vstupu na český trh práce? Na tyto otázky se pokusil odpovědět výzkum financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Jeho výstupy budou využity pro zefektivnění pomoci v oblasti integrace imigrantů do společnosti a na trh práce.

Přístup imigrantů na trh práce v ČR

Provedený výzkum byl ojedinělý zejména svým rozsahem a dále také tím, že se poprvé v ČR zaměřil na genderový aspekt integrace imigrantů a detailně se věnuje dvěma důležitým oblastem života imigrantů.

Výzkum byl zaměřen na imigranty ze zemí mimo EU - z tzv. třetích zemí, a to jak s dlouhodobým, tak trvalým pobytem na území ČR. Součástí výzkumu byly vedle dotazníkového šetření mezi více než šesti stovkami cizinců a cizinek z Vietnamu, Číny, Ukrajiny i Ruska a dvěma stovkami azylantů a azylantek i hloubkové rozhovory s pracovníky obcí a úřadů práce.

Většina imigrantů se do vlasti vracet nehodlá

Průměrný čistý měsíční osobní výdělek pracovních imigrantů se pohybuje zhruba mezi 11-13 000 Kč; ženy imigrantky vydělávají výrazně méně než muži (rozdíl činí cca 3 500 Kč). Při zprostředkování práce se imigranti obracejí především na své známé či příbuzné imigranty; zatímco webové stránky ministerstev či jiných institucí využívá jen minimum z nich.

U populace imigrujících cizinců je významně diferencovaná podle míry motivace trvale se usídlit v ČR - 40 procent cizinců, kteří se zúčastnili tohoto výzkumu, podmiňuje svůj pobyt v ČR ekonomickými podmínkami a podmínkami k práci, více než čtvrtina chce v ČR zůstat trvale, 11 procent chce dokonce získat občanství, pouze 24 procent se chce dříve či později vrátit domů.

Další informace a výstupy z této analýzy lze nalézt v publikaci "Přístup imigrantek a imigrantů ke vzdělávání a na trh práce v ČR", která je k dispozici v elektronické podobě na webu www.cizinci.cz.

yknivoNumanzeSaNyknalC

Výběr článků