Hlavní obsah

Těhotenství je zlomovým okamžikem v životě každé ženy. Tento stav s sebou přináší mimo jiného i velmi výrazný zásah do pracovních aktivit žen. Jaké rozkoly hrozí mezi těhotenstvím a kariérou? Jaká jsou práva těhotné ženy a jaké jsou povinnosti jejího zaměstnavatele?

Práce a těhotenství

Trendem dnešní doby je to, že řada žen odsunuje z důvodů budování kariéry své mateřství až na pozdější věk. Zatímco v 70. letech se více než polovina dětí rodila ženám ve věku 20-24 let, o tři desetiletí později se velká část žen rozhoduje pro mateřství až ve věku kolem třicítky. Lékaři tento posun vítají, protože podle nich se tak rodí děti psychicky zralým a emocionálně stabilnějším matkám.

Jak ale skloubit těhotenství s kariérou? Velká část žen se své těhotenství snaží neoznamovat zaměstnavateli dříve, než je na nich pohledem jejich stav patrný. Mají obavu především z toho, aby kvůli svému těhotenství nepřišly o finanční výhody, kterých se jim v práci dostává či toho, že budou přeřazeny na méně atraktivní práci. Zákoník práce se proto snaží nastávajícím matkám poskytnout v zaměstnání maximální možnou ochranu.

Práva těhotné ženy a povinnosti jejího zaměstnavatele

Pokud těhotná žena koná rizikovou a náročnou práci, je zaměstnavatel povinen převést ji na jinou práci, která je pro ni vhodná a při níž bude dosahovat stejného výdělku jako v dosavadní práci. Nová práce musí odpovídat jejím schopnostem a možnostem.

Stejně tak zaměstnavatel nesmí těhotnou ženu zaměstnávat prací přesčas. Naopak - zaměstnavatel je povinen seznámit těhotnou ženu s riziky v zaměstnání, které by mohly mít dopad na její těhotenství a učinit všechna opatření, které vedou ke snížení duševní a tělesné námahy.

Pokud žena pracuje v nočním provozu, je zaměstnavatel povinen vyhovět její žádosti o zařazení na denní práci. Zároveň je povinen zřizovat, udržovat a zlepšovat hygienická a jiná zařízení pro ženy.

Co lze považovat za bezpečnou práci?

Za bezpečný můžeme považovat ten druh práce, který těhotná žena zvládne bez zvýšených fyzických nebo psychických problémů a která neohrožuje zdraví její ani zdraví jejího potomka. V těhotenství obecně pracovat lze, lékař ale samozřejmě může kdykoliv v případě rizikových těhotenství či jiných zdravotních kompilací udělit nastávající matce pracovní neschopnost.

Mezi nevhodná práce patří veškeré těžké práce, při kterých žena zvedá těžká břemena nebo se jinak výrazně fyzicky namáhá, např.  při dlouhém stání . Nevhodná je také práce v provozu s chemickými látkami, které mohou ovlivnit vývoj plodu. V případě přeřazení na jiný typ práce má žena nárok na přeřazení na zachování stejných finančních podmínek, jak již bylo uvedeno výše.

yknivoNumanzeSaNyknalC

Výběr článků