Hlavní obsah
Ilustrační foto Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Poradna: Zaměstnavatel mi snížil mzdu o 60 procent. Může si to vůbec dovolit?

Chodíte do práce a za to se vám každý měsíc objeví na účtu dohodnutá částka. Sice ne zrovna oslnivá, na zbohatnutí to určitě není, ale složenky se jakž takž zaplatit dají. A najednou rána: od příštího měsíce máte za stejnou práci dostávat méně než polovinu těchto peněz. Je něco takového v souladu se zákonem?

Ilustrační foto Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky
Poradna: Zaměstnavatel mi snížil mzdu o 60 procent. Může si to vůbec dovolit?
Pracuji v pekárně  a náš podnik má pravděpodobně velké finanční potíže. Zaměstnavatel nám dnes oznámil, že nám od 1. srpna snižuje mzdu  o 60% a všem nám rozdal  nové mzdové výměry.  Podle nás tím obchází zákon a nutí nás, abychom odešli. Je proti takovémuto postupu možná nějaká obrana? Odborovou organizaci u nás bohužel nemáme.

Jak jste uvedl, ve vaší společnosti máte mzdu stanovenou tzv. mzdovým výměrem. Tedy jinými slovy je vám vaše mzda určována jednostranně vaším zaměstnavatelem - nikoliv mezi vámi sjednána. Tento způsob určování mzdy je v souladu se zákoníkem práce a obzvláště ze strany zaměstnavatelů je velice oblíbený, protože jim (na rozdíl od případů, kdy je mzda sjednána dvoustranně v pracovní smlouvě nebo jiné dohodě) umožňuje jednostranně mzdu měnit, a to bez souhlasu těch, kterých se to týká - zaměstnanců.  S takovýmto způsobem stanovování mzdy jste ale musel být seznámen již při uzavírání pracovního poměru, kdy vám zaměstnavatel předával první mzdový výměr.

Zaměstnavatel nemá úplně volnou ruku

Ačkoliv by se mohlo zdát, že zaměstnavatel se mzdovým výměrem získává absolutně volnou ruku ohledně určování výše mezd svých zaměstnanců, není tomu tak a je třeba mít na paměti několik důležitých pravidel a omezení, která musí přesto dodržovat.

Váš zaměstnavatel musí při určení výše mzdy nebo při její změně primárně dodržet úpravu minimální mzdy. Minimální mzda představuje nejnižší možnou výši mzdy za práci v pracovním poměru.  Minimální mzda se vztahuje na tzv. základní mzdu, tedy mzdu bez jakýchkoliv příplatků (za práci přesčas, za práci ve svátek, atd.). K dnešnímu dni činí výše minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin 48,10 Kč za hodinu nebo 8000 Kč za měsíc.

Princip zaručené mzdy

Dále musí být dodržen princip tzv. zaručené mzdy. Podobně jako u minimální mzdy se jedná o stanovení nejnižší možné výše mzdy, ovšem již s ohledem na náročnost konkrétního druhu vykonávané práce. Jednotlivé druhy práce jsou podle své náročnosti rozděleny do osmi skupin a podle toho je určena výše zaručené mzdy. K dnešnímu dni se výše zaručené mzdy může dle svého zařazení pohybovat od 48,10 Kč za hodinu, resp. 8000 Kč za měsíc (tedy úroveň minimální mzdy) až do 96,20 Kč za hodinu resp. 16 100 Kč za měsíc (u nejnáročnějších druhů práce). Stejně jako v případě minimální mzdy je třeba posuzovat tzv. základní mzdu, tedy mzdu bez zvláštních příplatků.

Váš zaměstnavatel vám tedy nemůže mzdovým výměrem stanovit nižší mzdu, než je minimální popřípadě zaručená mzda pro vámi vykonávaný druh práce. V případě, že by mzda (po odečtení všech příspěvků), která by vám měla být vyplácena, nedosahovala úrovně minimální nebo zaručené mzdy, je vám zaměstnavatel povinen poskytnout doplatek tak, aby výsledná mzda dosahovala úrovně minimální, respektive zaručené mzdy.

Princip rovného zacházení

Váš zaměstnavatel dále musí dodržovat při určování výše mzdy princip rovného zacházení, podle kterého platí, že za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty musí všem zaměstnancům náležet stejná výše mzdy. Není tedy možné, aby váš zaměstnavatel takto výrazným způsobem snížil mzdu pouze vám či jenom několika zaměstnancům s tím, že ostatním  kolegům, kteří vykonávají stejnou práci, by mzdu stejným způsobem nesnížil. Pochopitelně je v tomto případě nutné zohlednit i pracovní výkonnost jednotlivých zaměstnanců a jejich pracovní výsledky. Jak jste však uvedl, zaměstnavatel tímto způsobem snížil mzdu všem, takže pravidlo rovného zacházení v tomto případě pravděpodobně porušeno nebylo.

Zákoník práce také zakazuje zaměstnavateli snížení mzdy jako formu určité sankce, například za porušování povinností zaměstnance vyplývajících z pracovního poměru.

Pokud váš zaměstnavatel snížil mzdu mzdovým výměrem při dodržení všech výše uvedených zásad, mělo by toto snížení být v pořádku. Jestli však tyto zásady porušuje, doporučujeme se na něj obrátit a požádat ho o nápravu. Pokud by tak neučinil, budete se muset  obrátit na inspekci práce popřípadě vyřešit situaci soudní cestou.

Na dnešní dotaz odpovídal Ondřej Chlada z advokátní kanceláře  Randl Partners.

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.
yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků