Hlavní obsah
Ilustrační foto Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Poradna: Rozhodnutí lékaře o nezpůsobilosti k výkonu dosavadní práce

Konstatování lékaře, že zaměstnanec není schopen vykonávat dosavadní práci, představuje negativní zásah do pracovního života zaměstnance. Vzhledem k tomu, že v zájmu ochrany svého zdraví zaměstnanec většinou nesmí vykonávat druh práce sjednaný v pracovní smlouvě, je na zaměstnavateli, jaké další možnosti je schopen takovému zaměstnanci nabídnout, nezřídka je však jediným řešením nastalé situace ukončení pracovního poměru.

Ilustrační foto Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky
Poradna: Rozhodnutí lékaře o nezpůsobilosti k výkonu dosavadní práce
Jsem zaměstnaná na hlavní pracovní poměr na dobu určitou. Máme nově závodního lékaře, který na základě výpisu z karty rozhodl, že nemohu v práci vykonávat činnost jako dělnice ve výrobě. Zaměstnavatel mi chce dát výpověď dohodou. Mám nárok na odstupné a poté i na vyplácení podpory?

V případě, že je zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku shledán dlouhodobě nezpůsobilým konat dále dosavadní práci, dává zákon zaměstnanci i zaměstnavateli několik možností, jak postupovat.

Dohoda o rozvázání pracovního poměru

V první řadě můžete se zaměstnatelem uzavřít dohodu o rozvázání pracovního poměru. Na rozdíl od výpovědi z pracovního poměru jde o dvoustranný právní úkon, kdy si strany samy mohou sjednat podmínky ukončení pracovního poměru a mohou se tak vyhnout například běhu výpovědní doby, která nastupuje při výpovědi z pracovního poměru, nebo například sjednat nějakou mimořádnou odměnu v souvislosti s ukončením pracovního poměru (nejedná se o odstupné – tedy pokud nejsou splněny podmínky pro výplatu odstupného).

Pokud však zaměstnavatel učiní návrh na dohodu o rozvázání pracovního poměru a vy jako druhý účastník návrh dohody o rozvázání pracovního poměru odmítnete nebo se k němu nevyjádříte, ke skončení pracovního poměru dohodou dojít nemůže.

Převedení na jiný druh práce

Pokud se na ukončení pracovního poměru se zaměstnavatelem nedohodnete, v takovém případě vznikne zaměstnavateli povinnost vás převést na jiný druh práce. Musí jít o práci vhodnou vzhledem k vašemu zdravotnímu stavu a schopnostem a pokud možno i k vaší kvalifikaci. V případě, že vás zaměstnavatel na jinou vhodnou práci nepřevede nebo pro vás práci nemá, jedná se o překážku v práci na straně zaměstnavatele a musí vám vyplácet náhradu mzdy.

V případě, že by lékařský posudek dokonce konstatoval, že další výkon práce by vážně ohrožoval vaše zdraví, mohla byste se zaměstnavatelem okamžitě zrušit pracovní poměr. V takovém případě by vám náležela od zaměstnavatele náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby.

Výpověď z pracovního poměru

Pokud nebude realizována ani jedna z předchozích možností, zaměstnavatel s vámi může jednostranně rozvázat pracovní poměr výpovědí. Jelikož ve vašem případě nejde o nemoc z povolání ani o pracovní úraz, ale o jinou příčinu nezpůsobilosti konat sjednaný druh práce (např. běžná nemoc nebo úraz), nárok na odstupné vám nevzniká. Pracovní poměr však v případě výpovědi skončí až uplynutím výpovědní doby

Nárok na podporu v nezaměstnanosti

Aby vám byla přiznána podpora v nezaměstnanosti, musíte po skončení pracovního poměru požádat o zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání na krajské pobočce Úřadu práce. Zároveň musíte splnit podmínku ukládající, že v posledních dvou letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání jste získala alespoň 12 měsíců důchodového pojištění a nemáte jinou překážku bránící vyplácení podpory v nezaměstnanosti.

Shrnutí

Ve vašem případě by tedy mělo dojít k jedné z výše uvedených možností. Pokud však nesouhlasíte s lékařským posudkem, máte možnost se proti němu odvolat a trvat na tom, že jste zdravotně způsobilá nadále vaši práci vykonávat. Odvolání je však možné pouze v určité lhůtě, na posudku byste měla být o možnosti odvolání poučena. Proto vám doporučujeme si ho řádně pročíst.

Odpovídali Ondřej Chlada a Lucie Neuvirtová z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.
yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků