Hlavní obsah
Ilustrační foto Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Poradna: Kontrola požití alkoholu na pracovišti

Alkohol v zaměstnání je zakázaný – a to jak jeho konzumace, tak výkon práce pod jeho vlivem, byť zbytkovým. Důsledkem požití alkoholu je nejen nižší produktivita práce, ale hrozí zde újma na straně daného zaměstnance a jeho spolupracovníků i škoda v majetkové sféře zaměstnavatele. Přesto občasné popíjení na pracovištích není ničím neobvyklým.

Ilustrační foto Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky
Poradna: Kontrola požití alkoholu na pracovišti
Zajímalo by mě, jak je to se zbytkovým alkoholem a podmínkami jeho kontroly ze strany zaměstnavatele - po příchodu do práce, ale i během pracovní doby. Když se mě zaměstnavatel rozhodne zkontrolovat (dá mi tzv. „dýchnout“), mám možnost dechovou zkoušku odmítnout? A když odmítnu, co mi hrozí?

Zákaz požívání alkoholických nápojů

Nepožívat alkoholické nápoje na pracovišti v pracovní i mimopracovní době a nevstupovat na pracoviště pod vlivem alkoholu (například při nástupu na směnu) je jednou ze základních povinností každého zaměstnance v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kterou zákoník práce upravuje. Jedinou výjimku tvoří pracovní pozice s výkonem práce při vysokých teplotách (např. ve sklářství), kde je výslovně povolena konzumace nízkostupňového piva.

Zakázaným alkoholickým nápojem se zde rozumí lihovina, víno a pivo, a všechny další nápoje, které obsahují více než 0,5 objemového procenta alkoholu.

Může zaměstnavatel kontrolovat požití alkoholu?

Každý zaměstnanec je povinen podrobit se zjištění, zda není pod vlivem alkoholu, a to na pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance, který je písemně určený zaměstnavatelem, a který má podezření, že kontrolovaný zaměstnanec je pod vlivem alkoholu.

Uvede-li kontrolovaný zaměstnanec vážné důvody, které mu brání podrobit se dechové zkoušce, má zaměstnavatel právo požadovat, aby se tato osoba podrobila lékařskému vyšetření ke zjištění přítomnosti alkoholu v krvi.

Pokud by zaměstnanec v takové situaci odmítl pokyn uposlechnout, porušil by povinnost vyplývající z pracovně právních předpisů. Zde by poté záleželo na závažnosti porušení pracovních povinností zaměstnance, které by mohlo vést až k ukončení pracovního poměru.

Shrnutí

Zaměstnavatel je oprávněn požití alkoholu na pracovišti kontrolovat, a to u všech zaměstnanců, u nichž má podezření, že jsou pod vlivem alkoholu.

Kontrola se nejprve provádí jako dechová zkouška. Pokud byste uvedl vážné důvody, které vám brání se dechové zkoušce podrobit, může po vás zaměstnavatel požadovat, abyste se podrobil lékařskému vyšetření a krevní zkoušce. Odmítnutí krevní zkoušky poté může být považováno za porušení vašich pracovních povinností, které může (v závislosti na dané situaci a celkové závažnosti) vést až k ukončení vašeho pracovního poměru.

Odpovídala Gabriela Píková z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.
yknivoNumanzeSaNyknalC

Výběr článků