Hlavní obsah
Flexibilní formy práce přivedou firmě motivovanější a loajálnější zaměstnance a zaměstnankyně. Foto: Profimedia.cz

Podmínkou pružného pracovního zapojení je oboustranná výhodnost

Při zavádění různých forem práce je třeba respektovat potřeby a požadavky zaměstnanců i zaměstnavatelů.

Flexibilní formy práce přivedou firmě motivovanější a loajálnější zaměstnance a zaměstnankyně. Foto: Profimedia.cz
Podmínkou pružného pracovního zapojení je oboustranná výhodnost

Téma flexibilních forem práce je v Česku v obecném slova smyslu poměrně zažité a známé, přesto stojí před firmami mnoho výzev; ať už se jedná o flexibilitu a slaďování ve firmách zaměřených na výrobu či zohlednění skutečnosti, že programy pružného pracovního zapojení nejsou žádány jen rodiči malých dětí.

Flexibilita přináší větší loajalitu

Je zapotřebí překonat představu, že prototypem správného zaměstnance je takový, který je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

„Flexibilní formy práce přivedou firmě motivovanější a loajálnější zaměstnance a zaměstnankyně. Při jejich zavádění je proto zapotřebí zaměřit se na muže i ženy, na mladší i starší generaci, na všechny úrovně, nejen na management,“ zdůraznila na nedávné konferenci organizace Gender Studies v Praze Alexandra Jachanová.

V každém případě platí, že jasná pravidla jsou lepší než flexibilita, která se neustále mění a závisí na rozhodnutí jedné osoby.
Kateřina Machovcová

Začít průzkumem potřeb

Před zaváděním konkrétních možností, mezi něž patří např. pružný začátek a konec pracovní doby, zkrácený pracovní úvazek, stlačený pracovní týden, sdílený pracovní úvazek nebo práce z domova, je vhodné začít průzkumem potřeb.

Často se stává, že si zaměstnanci přejí něco jiného, než co nabízí zaměstnavatel. Průzkumem a zavedením konkrétních opatření však práce nekončí, podle Jachanové je třeba sledovat vývoj programu, jeho silné a slabé stránky, náklady i zisky.

Programy „slaďování“ jsou většinou šity na míru rodičům s malými dětmi. I tato skupina je ovšem dost různorodá a různí lidé mohou mít různé potřeby.

Samoživitelek přibývá

Jak připomněla Jaroslava Hasmanová, specifickou (a neustále rostoucí) je např. skupina matek – samoživitelek.

„V České republice je 24 % rodin se závislými dětmi vedeno pouze jedním rodičem – v 90 % případů se jedná o matky. Tyto ženy patří ke skupinám nejčastěji ohroženým nezaměstnaností a chudobou, nicméně zákonná opatření v ČR tuto skutečnost nijak významně nereflektují,“ upozornila Hasmanová.

Sendvičová generace

Další významnou skupinou, o níž se však téměř nemluví, je tzv. sendvičová generace. Jde o generaci osob, která kombinuje zaměstnání s péčí o nedospělé děti a zároveň i o své stárnoucí rodiče. Typickou pečující osobou je žena ve věku 55 let.

„Demografická situace hovoří jasně: období, kdy už jsme sami rodiči, a naši rodiče se dostávají do situace, že potřebují pomoc, bude čím dál tím častější a delší,“ připomíná Hasmanová. Mezi hlavní možnosti podpory této skupiny patří opět flexibilní formy práce.

Dodržovat zákoník práce

Pro začátek je nutné, aby firmy dodržovaly alespoň základní soubor pravidel, který je definován v Zákoníku práce.

Dalšími kroky pak mohou být: vytvořit z tématu slaďování součást firemní kultury, zkvalitnit procesy ve firmě a propojit slaďování s efektivitou na pracovišti.

"V každém případě platí, že jasná pravidla jsou lepší než flexibilita, která se neustále mění a závisí na rozhodnutí jedné osoby," říká Kateřina Machovcová.

yknivoNumanzeSaNyknalC

Výběr článků