Hlavní obsah
Nejlépe jsou odměňováni odborní a vedoucí pracovníci ve finančnictví a v pojišťovnictví. Foto: Profimedia.cz

Mzdy v České republice rostou pomaleji

V České republice i nadále pokračuje trend zpomalování růstu mezd zaměstnanců a vedoucích pracovníků v nadnárodních podnicích.

Nejlépe jsou odměňováni odborní a vedoucí pracovníci ve finančnictví a v pojišťovnictví. Foto: Profimedia.cz
Mzdy v České republice rostou pomaleji

Vyplývá to z výsledků aktuální Studie k odměňování, kterou vydala Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK) společně s poradenskou společností Kienbaum Management Consultants.

V oblasti odborného vzdělávání se neklade dostatečný důraz na propojení teorie s praxí
Bernard Bauer

Ze studie je patrné, že mzdy zaměstnanců a vedoucích pracovníků rostly v roce 2012 průměrně jen o 4,2 procenta. V roce 2011 to bylo o jeden procentní bod více, v letech 2010 a 2009 růst mezd dosahoval dokonce sedmi procent. Výše mzdy se mimo to značně liší v závislosti na jednotlivých oborech a regionech.

Značné rozdíly mezi obory

Do průzkumu byly zahrnuty údaje o mzdách 22 367 zaměstnanců ze 70 podniků nejrůznější velikosti z různých ekonomických odvětví a regionů v České republice.
Výsledky průzkumu potvrzují, že zaměstnanci s kvalitním vzděláním jsou odměňováni lépe.

Existují však značné rozdíly mezi jednotlivými obory: nejvyšší nástupní mzdou se mohou pochlubit absolventi technických oborů a odborníci IT, po nich následují právníci a ekonomové. Z absolventů těchto oborů se zároveň rekrutuje nejvíce vedoucích pracovníků.

Na opačném konci mzdového žebříčku se nacházejí absolventi společenskovědních oborů.

Slabý důraz na spojení teorie s praxí

Pokud jde o úroveň vzdělání zaměstnanců, více než polovina dotázaných firem ji ohodnotila jako uspokojivou, 21 procent z nich naopak považuje vzdělání svých zaměstnanců za nedostatečné.

O poznání hůře byla hodnocena dostupnost kvalifikovaných pracovníků na trhu práce: většina firem (61 procent) ji považuje za nízkou. V podnicích nejvíce chybějí odborné pracovní síly a zaměstnanci ve výrobě.

„Mnoho česko-německých podniků pociťuje rostoucí nedostatek odborníků, protože se v České republice v oblasti odborného vzdělávání neklade dostatečný důraz na propojení teorie s praxí,“ komentuje výsledky studie výkonný člen představenstva ČNOPK Bernard Bauer a dodává:

„Usilujeme proto společně s ministerstvem školství, s velkými českými podnikatelskými svazy a firmami o posílení spolupráce mezi školami a podniky.“

Nejvyšší platy ve finančnictví

Výše mzdy závisí také na pozici a výkonech zaměstnance nebo na vnějších faktorech, jako je aktuální situace na trhu práce. Velmi důležitou roli hraje i obor podnikání.

Ze srovnání jednotlivých oborů vyplývá, že nejlépe jsou odměňováni odborní a vedoucí pracovníci ve finančnictví a v pojišťovnictví. O více než 60 procent převyšují obecný průměr také mzdy v oblasti lékařské techniky, následují energetika a surovinový průmysl s 53 procenty.

Stále větší vliv na výši mzdy má i místo podnikání. Zatímco v Praze převyšovaly mzdy zaměstnanců a vedoucích pracovníků v roce 2012 celorepublikový průměr o více než polovinu (v roce 2011 to bylo 30 procent), na obdobných pozicích v jižních Čechách a na jižní Moravě byly mzdy zhruba 20 procent pod průměrem.

Srovnání mezi státy

Studie k odměňování vycházejí v různých zemích střední a východní Evropy a umožňují tak přímé srovnání mezi jednotlivými státy. Jejich výsledky jsou zajímavé především pro zaměstnavatele, kteří si mohou udělat představu o tom, jak odměňují své zaměstnance jejich konkurenti.

Podle aktuálních výsledků převládá v celém regionu střední a východní Evropy trend zpomalení růstu mezd. Například v Maďarsku se v letech 2011/2012 se nárůst mezd snížil meziročně v průměru o více než jeden procentní bod na 5,7 procenta a v Rusku ve stejném období klesl z 10,2 na 8,7 procenta.

Více informací naleznete na http://tschechien.ahk.de/cz/publikace/studie-k-odmenovani/

yknivoNumanzeSaNyknalC

Výběr článků