Hlavní obsah
Ilustrační foto Foto: Jan Čech, Novinky

Lidi pracující v přeshraničním styku čekají změny, upozorňují právníci

Občanům Evropské unie se od 1. května rozšíří možnosti při hledání práce v jiné zemi, než ve které je nezaměstnaný evidován a která mu poskytuje dávky v nezaměstnanosti. Změny týkající se sociálního a zdravotního zabezpečení v rámci EU vyplývají ze dvou nových unijních předpisů, na které upozornila advokátní kancelář bpv Braun Partners.

Ilustrační foto Foto: Jan Čech, Novinky
Lidi pracující v přeshraničním styku čekají změny, upozorňují právníci

Dobu poskytování dávky v nezaměstnanosti do jiného členského státu bude nově možné rozšířit ze tří na šest měsíců. Změna je rovněž v tom, že tyto dávky se budou poskytovat přímo a nikoli prostřednictvím úřadu práce hostitelské země.

Kde zaplatit příspěvky na sociální a zdravotní pojištění?

Novinek se dočkají i lidé, kteří mají uzavřeno více pracovních poměrů s několika zaměstnavateli ve více členských státech EU a rozhodují se, kde budou platit příspěvky na sociální a zdravotní pojištění.

V současnosti platí tyto příspěvky v místě svého bydliště, pokud zde vykonávají alespoň část pracovní činnosti. Od května bude nutné posoudit, zda v příslušném státě zaměstnanec vykonává podstatnou část své činnosti. Ta je nově určena konkrétním procentuálním podílem.

"Pokud bude podíl nižší než 25 procent z celkového hodnocení, platí, že podstatná část činností vykonávána není," říká Lucie Drahovzalová z bpv Braun Partners. Zda se jedná o podstatnou část činnosti, či ne, se bude určovat buď podle pracovní doby nebo odměny zaměstnance.

Formulář jen jednou za dva roky

Administrativa naopak ubude firmám, které vysílají své zaměstnance pracovat do zahraničí. Zatímco v současnosti musejí na České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) každý rok vyplňovat formulář, který osvědčuje příslušnost vysílaného zaměstnance k právním předpisům státu, ze kterého je vysílán (to znamená, že sem smí odvádět příspěvky na sociální a zdravotní pojištění), nově se tato doba prodlouží na 24 měsíců. I podle nové úpravy však platí, že vyslaný zaměstnanec nemůže nahrazovat jinou osobu. "Nelze tedy nadále střídáním různých vyslaných zaměstnanců obsazovat v zahraničí řádně vytvořené pracovní místo, a získat tak levnou pracovní sílu," říká Drahovzalová.

Vymáhání přeplatků na dávkách, elektronická výměna informací

Změn je ovšem daleko více. Poprvé se v nové úpravě objevují nástroje na vymáhání přeplatků na dávkách a na vymáhání pojistného, které doposud chyběly a jež si členské státy musely bilaterálně upravovat. Z hlediska administrativy je zásadním pokrokem elektronická výměna informací mezi institucemi v různých členských státech, k níž by měly členské státy postupně přecházet. "Ta mimo jiné výrazně zrychlí a zpřehlední postup vyřizování žádostí klientů o sociální dávky," uvedla mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Štěpánka Filipová.

Změnou prošla rovněž oblast úhrad mezi institucemi členských států za zdravotní péči poskytnutou v jiném státě než ve státě pojištění. Stanovení lhůt pro tyto úhrady včetně sankcí za jejich nedodržení by mělo pomoci výrazně urychlit fungování celého systému.

yknivoNumanzeSaNyknalC

Výběr článků