Hlavní obsah

Informační kiosky mají v Praze podpořit bezpečnost práce

Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) je mezi podnikateli v ČR stále věnována malá pozornost. Projekt "Kontaktní místo BOZP pro region hl. města Prahy" se to pokusí změnit vybudováním sítě informačních samoobslužných kiosků, zaměřených zejména na cílovou skupinu drobných podnikatelů, kde nízká úroveň BOZP přináší řadu vážných důsledků.

Informační kiosky mají v Praze podpořit bezpečnost práce

Cílem bylo vytvořit informační systém přispívající ke zvyšování úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jako jednoho z důležitých faktorů ovlivňujících konkurenceschopnost malých a středních podniků.

Projekt využívá možností současných informačních a komunikačních technologií v optimální kombinaci s poskytováním informací v tištěné podobě a aplikuje je do praxe. Celý systém kiosků je centrálně řízen z hlavního terminálového serveru, umístěného ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce.

V současné době je tato informační síť tvořena dvěma pilotními kiosky, které jsou umístěny ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce a na Oblastním inspektorátu práce pro hl. m. Prahu. Informační systém je ale pro širší využití volně dostupný i na internetu pod adresou http://bzp.bozpinfo.cz/kiosek. K systému je zřízen dokonce i přístup přes mobilní telefon či PDA, možný z adresy http://mobil.bozpinfo.cz . Díky tomu lze získat přístup k informacím z téměř všech veřejně dostupných míst, i přesto, že kiosky samy jsou teprve v pilotní fázi realizace projektu.

Podnikatelé z regionu hl. m. Prahy se mohou do projektu zapojit svými otázkami z oblasti BOZP a pracovního práva. Na otázky bude tazatelům individuálně zaslána odpověď, která bude následně ve zobecněné podobě zveřejněna na stránkách webu IS BOZP Kiosek. Služba je subjektům z regionu hl. m. Praha poskytována bezplatně.

yknivoNumanzeSaNyknalC

Výběr článků