Hlavní obsah
Pro zaměstnance v Čechách je velmi důležitá možnost dobrého a dostupného stravování. Foto: Profimedia.cz

Dobré výkony vznikají v dobrých podmínkách

Zkušenosti ze společnosti Sony DADC dokazují, že cesta k vyšší produktivitě vede přes respektování potřeb a zájmů zaměstnanců.

Pro zaměstnance v Čechách je velmi důležitá možnost dobrého a dostupného stravování. Foto: Profimedia.cz
Dobré výkony vznikají v dobrých podmínkách

Současná generace mladých, tzv. generace Y, klade podle aktuálních studií velký důraz na soulad soukromého života s prací. V práci ale trávíme aktivní část dne všichni, bez rozdílu příslušnosti k té či oné generaci.

Práce přináší nejen peníze

Děláme to samozřejmě kvůli nezbytné finanční odměně. Pro většinu z nás je však práce také prostorem pro vlastní realizaci, místem, kam chodíme rádi a kde se setkáváme se svými kolegy.

Otázka na možnost stravování následuje při pohovoru často hned po otázce na výši platu

Přátelskou a kooperativní atmosféru a otevřenou kulturu osobně považuji za největší benefit pro zaměstnance. K tomu je dobré přidat další, dnes již standardní benefity, jako je závodní dotované stravování, stravenky, jazykové kurzy a další druhy vzdělávání, zajištěnou dopravu nebo příspěvek na ni, různé poukázky a firemní akce včetně sportovních aktivit.

Dodržet sliby z inzerátů

V letošním roce procházíme masivním nárůstem – přijali jsme již okolo 150 zaměstnanců a přibližně dalších 50 ještě hledáme. Navíc budeme na sezónu potřebovat zhruba 1000 brigádníků, což je o 500 více, než máme v současné době. Obsazujeme pozice od řadových provozních až po vysoké manažerské.

Magdalena Vroblová

Foto: archiv Sony DADC

V současné době, která je všeobecně vnímána jako období ekonomického útlumu, bychom očekávali vysoce motivované kvalitní kandidáty se zájmem o přijetí. Realita je však odlišná. Lidé si zvykli na vysoké standardy zaměstnaneckých výhod a velmi dobré mzdové ohodnocení a my zaměstnavatelé se předháníme v předkládání atraktivních nabídek.

Přitom je důležité, aby inzeráty nebyly plné prázdných slibů. Nenabízíme místo pro zábavu, nabízíme místo, kde se tvrdě pracuje, a k tomu se snažíme poskytnout odpovídající podmínky.

Vedle stravování je zájem i o vzdělávání

Pro zaměstnance v Čechách je velmi důležitá možnost dobrého a dostupného stravování. Otázka na možnost stravování také při pohovoru následuje často hned po otázce na výši platu. V provozu za Plzní tedy nabízíme kantýnu s dotovaným stravováním a v centru Plzně stravenky.

Velmi atraktivní je stále vzdělávání – jazykové kurzy, školení různých tzv. tvrdých nebo měkkých dovedností, stáže v Rakousku nebo v jiných evropských pobočkách. Roční bonus do výše třinácté mzdy je také pro kandidáty zajímavý. Naši zaměstnanci si velmi oblíbili firemní akce jako Rodinný den, Vánoční večírek, Firemní olympijské hry, Pražský maratón a podobně. U pozic, kde je to možné, nabízíme flexibilní pracovní dobu či možnost práce z domova, tzv. home office.

Mezi zaměstnanci je však nejvíce ceněn benefit, který nás nestojí žádné peníze. Je to atmosféra spolupráce a úcty, firemní kultura, která stále ještě čerpá z „rodinného prostředí“ vzniku firmy. Trvale otevřené dveře kanceláře našeho generálního ředitele jsou jedním ze symbolů naší firemní kultury.

Konfliktům se nelze vyhnout

Nicméně v atmosféře pracovního stresu dochází i k vypjatým, konfliktním situacím, jimž se nelze vyhnout. Konflikty jako takové osobně považuji za užitečné, pomáhají věci posouvat dopředu a zlepšovat je. Jde jen o způsob, jakým se řeší. V úvodu našeho interního předpisu žádáme zaměstnance, aby dodržovali základní pravidla: „zdravíme se a chováme se k sobě slušně“.

Jestliže už však ke konfliktu dojde, chceme, aby jeho účastníci otevřeně řekli, co a proč jim vadí, a aby zároveň navrhli řešení. Pokud se nepodaří konflikt rozumně vyřešit na úrovni, kde vznikl, jsou tu nadřízení, popř. personální oddělení či management společnosti, aby pomohli.

Se všemi pracovníky se snažíme komunikovat přímo a hlavně často. Průběžně je seznamovat se strategií, s plány dlouhodobými i krátkodobými, s našimi výsledky.
S nárůstem počtu zaměstnanců se způsob komunikace stává komplikovanějším. Zatímco v prvních měsících existence firmy jsme prostě zašli na společnou večeři a prodiskutovali potřebné záležitosti, dnes využíváme k rozesílání informací moderní technologie. Ale to je přirozený vývoj.

Spokojený zaměstnanec přináší zisk

To podstatné však stále zůstává: zaujmout, přijmout a udržet si ty nejlepší pracovníky. Abychom toho dosáhli, snažíme se zaměstnance respektovat a počítat s jejich potřebami a zájmy.

Pravidelná komunikace s lidmi naplňuje jejich potřebu vědět, co se ve firmě děje, kam firma směřuje a s jakými problémy se potýká. Informovaní zaměstnanci jsou mnohem spokojenější a společnost nemusí čelit fámám o propouštění, krizi nebo jiných převratných negativních změnách.

Prostředí bez zbytečného tlaku a strachu o budoucnost je pak ideální pro samotné pracovníky, kteří skrze spokojené zákazníky přinášejí firmě zisk.

Magdalena Vroblová

(Autorka působí jako personální ředitelka společnosti Sony DADC)

yknivoNumanzeSaNyknalC

Výběr článků