O zaměstnance, zejména zkušené experty s praxí, je na pracovním trhu mimořádný zájem. Poptávka je hlavně po vrcholových manažerech, IT expertech, obchodnících a dalších specialistech.

Průzkum společnosti Hays, světové agentury pro zaměstnávání expertů, navíc ukazuje, že Česká republika patří mezi deset zemí s největším potenciálem pro další zakládání takzvaných center obchodních služeb (business service center – BSC), tedy center sdílených služeb velkých firem.

Meziroční nárůst zaměstnanců těchto center byl v minulých letech 19 procent, loni dosáhl 25 procent. Není proto divu, že kvalifikovaná pracovní síla na trhu chybí.

Přesto personalisté registrují zajímavý paradox – jejich praxe potvrzuje, že stále platí dřívější zjištění společnosti Hays, že jen necelých 20 procent manažerů je ve stávající práci dokonale spokojeno, naopak 77 procent je ochotno místo změnit.

Web pro top manažery a nejžádanější experty

Usnadnit manažerům hledajícím nové příležitosti orientaci na trhu práce má nový portál pro vrcholové manažery a nejžádanější expertní pozice – Executivejob.

Český projekt eviduje půl roku po spuštění přes tisícovku elitních zaměstnanců, denně aktualizuje pracovní nabídky. Firmám má umožňovat rychleji získat nedostatkové experty, jejichž absence může připravit zaměstnavatele každý den až o miliónové částky. Tento portál má prý také eliminovat velké množství nerelevantních nabídek od uchazečů.

„Vysocí manažeři a žádaní experti rychleji najdou práci, která lépe odpovídá jejich představám, navíc jim vždy zajistíme zpětnou vazbu,” uvedl zakladatel portálu Tomáš Drážný.

Novinky již informovaly, že špatný manažer se firmě může značně prodražit. „Setkáváme se bohužel často s tím, že náborové procesy nejsou nastavené tak, aby odrážely potřebu nalezení skutečně vrozeného talentu pro manažerské úkoly,“ prohlásil v lednu Marek Huml ze společnosti Stanton Chase, která se zaměřuje na přímé vyhledávání manažerů. [celá zpráva]