Účinná obrana v případě skryté šikany zaměstnance je mnohem komplikovanější než u zjevnějších typů porušování pracovněprávních předpisů – kupříkladu v oblasti bezpečnosti práce.

Cílem projektu je podpořit kompetence nejméně 578 pracovníků z 85 organizací veřejné správy (státní správy a samosprávy) v oblasti jejich ochrany před násilím na pracovišti.

Projekt nabízí vzdělávací aktivity pro personalisty, vedoucí i řadové pracovníky. Všichni totiž mohou být obětí nebo svědkem násilí na vlastním pracovišti, případně mají přímo v popisu práce ochranu svých kolegů zajistit.

Příprava na novelu zákoníku práce

Kurzy na základě specifických metodik proškolí pracovníky resortu práce jako ty, kteří jsou zodpovědní za tvorbu a udržení systému ochrany před násilím na pracovišti a dohledem nad ním. Projekt tím reaguje i na potřeby navrhované novely zákoníku práce.

„Podobný projekt se dosud v ČR nerealizoval, přináší mnoho nového a zároveň všem zapojeným poskytne možnost snadno a nenásilně zavést do své organizace to, co by se do budoucna mělo stát povinností pro všechny,“ řekl k tomu Richard Ščerba, ředitel Fondu dalšího vzdělávání.

Nutnost více se zabývat danou problematikou potvrzuje i Michaela Švejdová z Mobbing Free Institutu, který se snaží zvýšit povědomí o problematice šikany na pracovišti. „Jsem ráda, že se tento projekt podpořil a že budou proškoleni právě pracovníci veřejné správy, kteří se s šikanou ve státní správě a samosprávě podle naší zkušenosti setkávají nejčastěji,“ uvedla.

Do projektu by se mělo dobrovolně zapojit více než 80 organizací z celé republiky, účastnit se jej mohou obce, kraje či orgány státní správy a jejich zaměstnanci. Projekt Důstojné pracoviště ve veřejné správě se realizuje od letošního srpna do července 2020 ve Fondu dalšího vzdělávání, příspěvkové organizaci ministerstva práce. Financuje jej evropský Operační program Zaměstnanost a státní rozpočet ČR.