Pracuji jako řidič z povolání a od července jsem v pracovní neschopnosti (nešlo ale o pracovní úraz ani o nemoc z povolání). Ze zdravotních důvodů mi byl odebrán řidičský průkaz. Pracovní neschopnost sice můžu ukončit, nemůžu ale dále vykonávat profesi řidiče. Zaměstnavatel pro mě jiné uplatnění nemá. Může mi dát z tohoto důvodu zaměstnavatel výpověď? A pokud ano, je povinen vyplatit mi odstupné, anebo na něj nemám nárok?

Řidičský průkaz jako předpoklad pro výkon práce

Zákony upravující provoz na pozemních komunikacích stanoví, že řídit motorové vozidlo může jen držitel řidičského oprávnění. Z toho plyne, že platný řidičský průkaz je takzvaným předpokladem pro řádný výkon práce řidiče z povolání. Jeho odebrání u řidiče z povolání znamená, že přestal splňovat předpoklady pro výkon své práce.

Výpověď pro nesplnění předpokladů stanovených právními předpisy pro výkon sjednané práce je bez zákonného nároku na odstupné.

Zaměstnavatel nemá možnost ztrátu řidičského oprávnění prominout a nechat zaměstnance dále pracovat jako řidiče, neboť mu zákony neumožňují nechat řídit vozidlo osobu bez řidičského průkazu.

Skončení pracovního poměru

V případech, kdy zaměstnanec nesplňuje předpoklady pro řádný výkon práce, dává zákoník práce zaměstnavateli možnost volby. Buď se může se zaměstnancem dohodnout na jiném, vhodnějším pracovním zařazení (to ale není povinností zaměstnavatele), nebo zaměstnanci dá výpověď pro nesplnění předpokladů stanovených právními předpisy pro výkon sjednané práce, a to bez zákonného nároku na odstupné.

V průběhu výpovědní doby může zaměstnavatel po zaměstnanci chtít i výkon jiné práce než řidiče, a to i kdyby s tím zaměstnanec nesouhlasil.

Shrnutí vašeho případu

Pokud jste jako řidič z povolání pozbyl ze zdravotních důvodů řidičský průkaz, zaměstnavatel vám může z tohoto důvodu dát výpověď. Pracovní poměr však nemusí nutně skončit, stále se můžete se zaměstnavatelem dohodnout na jiném vhodném pracovním zařazení, kde není vyžadováno řidičské oprávnění.

Pokud vám zaměstnavatel bude chtít dát výpověď z pracovního poměru, může tak učinit až po skončení vaší pracovní neschopnosti. Bohužel však nemáte ze zákona nárok na odstupné.

Odpovídali David Borovec a Petr Bečvář z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.