Dle Eurostatu je dosažená kvalifikace ve vzdělání stále nejlepším způsobem, jak se zajistit proti nezaměstnanosti. Nízká úroveň dosaženého vzdělání naopak riziko nezaměstnanosti zvyšuje.

Dvakrát vyšší než celková míra nezaměstnanosti

Více než 4,5 miliónu mladých lidí v Evropské unii ve věku 15 až 24 let je momentálně nezaměstnaných. Míra nezaměstnanosti mladých v EU je více než dvakrát vyšší než celková míra nezaměstnanosti.

Jeden z šesti mladých lidí v zemích Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) není zaměstnaný ani se neúčastní žádného vzdělávání nebo odborné přípravy. Zhruba polovina z nich ani žádnou práci aktivně nehledá.

Zhruba 80 procent mladých ze skupiny NEET (z angl. neither in employment, education nor training – nepracují, nestudují ani se neúčastní žádné odborné přípravy) má v lepším případě dosažené středoškolské vzdělání.

Firmy nesnadno hledají lidi s vhodnou kvalifikací

Za pozornost rovněž stojí, že 66 miliónů lidí v EU ve věku 25 až 64 doposud neukončilo druhý stupeň základní školy. Dále 80,5 procent mladých vysoce kvalifikovaných lidí má práci, zatímco míra zaměstnanosti těch s nízkou kvalifikací činí pouze 53,1 procent.

Méně než 50 procent lidí z EU ve věku 18 až 64 let věří, že mají dostatečné dovednosti a znalosti k zahájení podnikání. A téměř 40 procent firem má problém s hledáním zaměstnanců s požadovanými dovednostmi.

Podnikatelské programy možným řešením

Dne 10. června 2016 přijala Evropská komise Novou agendu dovedností pro Evropu. Jejím cílem je zlepšit kvalitu a relevanci při formování dovedností od základního a středního vzdělávání k celoživotnímu a zajistit, aby nikdo nezůstal stranou. Agenda představuje krok ke snížení nezaměstnanosti a posílení růstu Evropy, zaměřuje se však spíše na osoby s nízkou kvalifikací.

Hospodářský růst a tvorba pracovních míst v Evropě závisí na schopnosti podpořit růst jednotlivých podniků.

Evropská nezisková vzdělávací organizace JA Europe věří, že vzdělání v oblasti rozvoje podnikavosti je nezbytné nejen proto, že formuje myšlení mladých lidí, ale také poskytuje dovednosti, znalosti a postoje, které jsou zásadními prvky pro získávání budoucích pracovních pozic.

Začít včas

Za tímto účelem byly vytvořeny vzdělávací programy zaměřené na posílení podnikatelského myšlení, připravenosti ke vstupu na trh práce a finanční gramotnosti žáků všech stupňů škol.

Sama Evropská komise uznává, že „nedostatek podnikatelského vzdělání (od útlého školního věku až po univerzity a odborné vzdělávání a přípravy) v EU je nadále významnou překážkou pro stimulaci podnikání a samostatně výdělečných činností“.

Kromě toho bylo prokázáno, že u mladých lidí, kteří se zúčastnili podnikatelských programů, je třikrát až šestkrát větší pravděpodobnost, že zahájí své vlastní podnikání než u těch, kteří se programů neúčastnili.

Díky těmto programům je také menší pravděpodobnost, že budou ze zaměstnání propuštěni, nebo nebudou vůbec zaměstnáni. Naopak programy prokazatelně zvyšují pravděpodobnost vyššího výdělku a spokojenosti s vlastním kariérním životem.

Dále se také ukazuje, že u studentů, kteří se měli možnost během studií alespoň čtyřikrát dostat do kontaktu s podnikáním, je pětkrát menší pravděpodobnost, že rezignují na svůj další rozvoj a zařadí se tak do skupiny NEET.

Cílem JA Europe je inspirovat a připravit mladé lidi tak, aby uspěli v dnešní globální ekonomice. Ve spolupráci se školami a subjekty z jejich okolí jsou realizovány programy na úrovni základních, středních i vysokých škol s cílem připravit studenty na trh práce, vlastní podnikání a zdokonalit jejich znalosti v oblasti finanční gramotnosti.

V roce 2015 JA Europe vybavila 3,5 miliónu studentů z 39 zemí potřebnými znalostmi, dovednostmi a postoji, které potřebují k zahájení vlastního podnikání nebo k získání práce. Celých 40 procent těchto studentů je mladší nebo ve věku 15 let, 60 procent je věku 16 až 25 let.

Českou pobočku JA Czech založil v roce 1992 Tomáš Baťa.