V Evropě stoupl nedostatek dovedností o 14 procent, což vede ke zvyšování mzdových tlaků u kvalifikovaných odborníků. To platí i pro Českou republiku, kde ale zároveň nárůst není tak veliký a drží se do výše pěti procent.

Mzdy rostou uměle a nekonkurenčně

Poptávku totiž tvoří z více než 60 procent nekvalifikovaná pracovní místa. Pomoci řešit nedostatek talentů by podle uvedené studie mohly investice do robotiky a automatizace, v této oblasti ale Česká republika zaostává a zatím stojí mimo zájem investorů.

„Česká republika se dále potýká s nedostatkem talentů, specialistů a odborníků. Mzdy zde proto uměle rostou, ale stále nejsou konkurenční s většinou evropských ekonomik,“ připomíná Ladislav Kučera, ředitel společnosti Hays pro Českou republiku.

Neflexibilní vzdělávací systém

Podle Kučery je hlavním problémem Česka neflexibilní vzdělávací systém, který nedokáže pokrýt požadavky současného pracovního trhu a není dlouhodobě schopen vyprodukovat dostatek absolventů oborů, po kterých je nejvyšší poptávka.

„Chybí motivace českého vzdělávacího systému reagovat na potřeby komerčního pracovního trhu, kde postrádáme zejména absolventy technologických oborů a informatiky, absolventy s dobrou jazykovou vybaveností, a ne pouze s pasivní znalostí angličtiny,“ dodává.

Studie konstatuje, že některé vlády dosahují pozitivního účinku tím, že zavádějí programy na podporu pracovního trhu. Nebudou-li mít podniky dostatek potřebných talentů, nebudou moci plně využít svůj potenciál.