Zatímco pro komunikaci v rámci firmy, spolupráci s dodavateli a obchodními partnery jsou videokonference už celkem obvyklé, v oblasti lidských zdrojů (HR) a náboru jsou poměrně novým pracovním nástrojem.

Nároky na vybavení se snižují

„S tím, jak se snížily nároky na vybavení, které využívání videokonferencí vyžaduje, mění se i způsoby jejich využití. Novým fenoménem je využití videokonferenčních řešení při náboru nových pracovníků. Přijímací řízení to velmi zefektivní a navíc kreativní využití nových technologií může být faktorem, který přiláká do společnosti zajímavé a talentované lidi,“ vysvětluje Andrej Hronec, ředitel společnosti Audiopro, která nabízí videokonferenční řešení.

V prvním kole přijímacího řízení jsou kandidáti většinou posuzováni na základě zaslaného životopisu a poté jsou kontaktováni telefonicky předtím, než přijdou na osobní pohovor. Obojí však lze zvládnout v rámci počátečního videorozhovoru, během kterého získá HR manažer o příslušném uchazeči lepší povědomí, než když se ho snaží odhadnout jen na základě životopisu a reakcí v telefonickém rozhovoru.

Úspora času i nákladů

Videohovory tak šetří čas a náklady nejen firmám, ale i uchazečům o danou pozici, kteří nemusí cestovat a čekat. To je důležité zejména při hledání kandidátů do manažerských pozic, kteří jsou často velmi vytíženi.

„Kandidáti na manažerská místa navíc musejí splňovat určité předpoklady, jako jsou dobré komunikační a prezentační schopnosti, kultivované vyjadřování a zvládnutí komunikačních technologií, takže kandidát, který se nedokáže vypořádat s videoaplikací, působí nervózně a nepřesvědčivě a neadekvátně reaguje, zřejmě nebude pro vedoucí pozici ten pravý,“ připomíná Hronec.

Image modernosti

Nápadité užití moderních technologií, jakým využití videotechnologií v náborovém procesu určitě je, hraje významnou roli při zatraktivnění firmy jako zajímavého potenciálního zaměstnavatele.

„Zkušenosti zahraničních firem ukazují, že především tzv. generace mileniálů, na kterou v současnosti firmy při hledání mladých talentů cílí, preferuje zaměstnavatele, kteří jí připadají inovativní, nezkostnatělí a používají vlastní komunikační prostředky,“ zdůrazňuje Zuzana Lincová, ředitelka pracovního portálu Profesia.