Nejčastějším impulsem pro změnu místa jsou v Česku nemožnost kariérního růstu ve stávajícím zaměstnání a touha po lepším finančním ohodnocení, jak zjistil průzkum pracovního portálu Profesia mezi 495 respondenty.

Střídání práce se v ČR vždy vnímalo negativně

Zaměstnanci v ČR jsou podle průzkumů poměrně konzervativní, časté střídání zaměstnavatelů je u nás vnímáno spíše negativně. V anketě z konce loňského roku dokonce více než pětina dotazovaných (21 procent) považovala za optimální u jednoho zaměstnavatele setrvat více než 11 let a téměř třetina respondentů (31 procent) jako ideální dobu uvedla 4-6 let.

Pracovní trh se ale mění, zaměstnanci už nemají strach o místo a jsou pozitivněji naladění ke změnám. Zvláště lidé do 30 let nemají se střídáním zaměstnání problém, zvláště absolventi těsně po škole, tedy ve věku 20 až 26 let.

Lákání na bonusy

„V posledním roce se trh práce v ČR výrazně mění, nedostatek pracovníků zaznamenáváme v širokém spektru oborů a profesí a firmy tomu přizpůsobují své náborové strategie,“ říká Zuzana Lincová, ředitelka Profesie.

Proměnil se i postoj k přijímání absolventů, firmy lákají zaměstnance na zajímavé bonusy a pobídky, zaměstnanci se přestávají bát jít za lepší nabídkou. Trendem je i snaha o lepší vyvážení pracovního a soukromého života.

Výsledky zářijové ankety dokládají, že nejčastější motivací pro změnu místa jsou lepší vyhlídky na kariérní růst, respektive jejich absence na stávajícím místě, jak uvedlo 35 procent respondentů. Necelá třetina (31 procent) lidí chce lepší finanční ohodnocení, pro 15 procent je jejich práce příliš stresující nebo časově náročná, 12 procent nebaví a sedm procent si nerozumí s kolegy nebo nadřízenými.